Giới thiệu
 • Giới thiệu chung

  Giới thiệu chung26/03/2015

  Công ty Cổ phần tập đoàn Crystal là sự sáp nhập của Công ty TOGI – Liên Bang Nga , Công ty Cổ phần Khoáng sản Crystal và nhiều công ty khác . Với chiến lược luôn tìm hiểu và đánh giá đúng thị hiếu và nhu cầu của thị trường nhằm đáp ứng toàn diện những yêu cầu đó.
 • Tôn chỉ hoạt động

  Tôn chỉ hoạt động26/03/2015

  Tôn chỉ hoạt động: Công ty cổ phần tập đoàn Crystal là sự sát nhập của công ty Togi, công ty Crystal và nhiều công ty khác.
 • Lịch sử hình thành

  Lịch sử hình thành26/03/2015

  Lịch sử hình thành: Công ty cổ phần tập đoàn Pha Lê có một chặng đường dài trong quá trình hình thành và phát triển, mỗi một cột mốc thời gian đều đánh dấu sự trưởng thành và không ngừng lớn mạnh của công ty. 
 • Sơ đồ tổ chức tập đoàn

  Sơ đồ tổ chức tập đoàn26/03/2015

  Sơ đồ tổ chức tập đoàn
 • Sơ đồ bộ máy quản lý

  Sơ đồ bộ máy quản lý05/04/2016

  Ông Phạm Dũng Tiến: Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Là người sáng lập Công ty cổ phần tập đoàn Crystal,
 • Các công ty thành viên

  Các công ty thành viên06/12/2012

  Danh sách các Công ty thành viên:
Đối tác - Khách hàng
Video clip